กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มอบ “เวที” ให้กับญี่ปุ่น